Agenda

22-10-17 | Piet Blom: ontwerpen van 1956 tot 1969

Op zondag 22 oktober vindt de officiële opening plaats van de tentoonstelling “ontwerpen van 1956 tot 1969” van Piet Blo... Lees meer

25-10-17 | Wederopbouwkerken in Overijssel en Flevoland - 3

De Stichting Bedehuizen Overijssel Flevoland (SBOF), het Architectuurcentrum Twente en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwe... Lees meer

26-10-17 t/m 23-11-17 | Colleges 1000 jaar bouwen in Overijssel

Het Oversticht organiseert i.s.m. Architectuurcentrum Twente zeven colleges over 1000 jaar bouwen in Overijssel. Daarin is aandacht voor lokale en regionale bijzonderheden en voor het verleden, maar ook voor de huidige omgang met het erfgoed Lees meer

01-11-17 | Groen als vergeten strategie

In samenwerking met Saxion stadsLAB organiseert Architectuurcentrum Twente een discussie, waarbij wordt onderzocht hoe landschappelijke interventies (groen, blauw &, recreatief) ingezet kunnen worden als strategie om het vestigingsklimaat in Twente positief te beïnvloeden. Lees meer

02-11-17 | Excursie Den Haag

Ook dit jaar hebben we een excursie georganiseerd voor de BNA kring Twente en het Architectuurcentrum Twente. Ging de excursi... Lees meer

15-11-17 | Innovatieve metropool: samenwerken #hoedan

Het Architectuurcentrum Twente zal inzoomen op een aantal Twentse burgerintiatieven en inzicht geven in de processen tussen overheid en burgers. Er zal worden gekeken naar de bijdrage van burgers en daarmee de veranderende rol van de overheid. Lees meer

16-11-17 | Science café Enschede: extreme wolkenkrabbers

Bart Leclercq, bouwkundig ingenieur te Dubai, werkt al elf jaar samen met toparchitecten aan de meest spectaculaire wolkenkra... Lees meer

20-11-17 t/m 13-12-17 | Geslaagd Ontwerp 19

Jonge ontwerpers die een ontwerpopleiding hebben gevolgd in de regio Oost, of waarvan het ontwerp of de ontwerper zelf een relatie heeft met Twente laten hier hun afstudeerwerk zien. De expositie geeft hiermee een overzicht van de kwaliteit van de jonge ontwerpers uit Twente. Lees meer