19-10-17 t/m 19-10-17 | Ontwerpateliers: de ruimtelijke impact van energietransitie

De provincie Overijssel heeft tot doel om uiterlijk in 2020 meer dan 42.000 koopwoningen naar energielabel B te verbeteren. Deventer wil 3000 woningen per jaar energetisch verbeteren en over 14 jaar helemaal energieneutraal zijn.

De plannen van minister Kamp luiden als volgt: een CO2-arme energievoorziening in 2050 en vanaf 2035 verkopen wij alleen nog duurzame auto’s.

Architectuurcentrum Rondeel leest in de omgevingsvisie van de provincie over ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. Rondeel vindt het opmerkelijk, dat de eerdergenoemde cijfermatige doelstellingen in geen enkel beleidsstuk direct worden benoemd, terwijl nieuwe energiebronnen sowieso veel ruimte in beslag nemen en grote ruimtelijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving.

Hoe gaan we om met begrippen als horizon- en dakvervuiling? En welke ruimtelijke gevolgen heeft het transport en de opslag van nieuw opgewekte energie? Waarom wordt het welstandsbeleid niet aangepast aan deze nieuwe ontwikkelingen? Energietransitie zal immers grote ruimtelijke gevolgen hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving.

In 2017 wil Architectuurcentrum Rondeel in samenwerking met het Zwols Architectuur Podium, Architectuurcentrum Twente en Het Oversticht, de ruimtelijke impact van energietransitie onderzoeken op gebouwniveau, op niveau van het stadsbeeld en op het landschappelijk vlak. We doen dit door het organiseren van 3 ontwerpateliers. Onze doelstelling is het aanjagen van de kwaliteitsdiscussie, kennisverdieping en het bevorderen van de publieke belangstelling. De fantasie van elke deelnemer krijgt daarbij ruim baan!

Atelier Gebouw, donderdag 6 april 2017 te Deventer

Locatie: Kindcentrum Rivierenwijk, Zaanstraat 1, Deventer
Inspiratiemoment:
Bart Aptroot, architect One Architecture, Amsterdam
Hans Groenewegen, architect Hans Architecten, Schalkhaar
Atelierleider: Bart Aptroot, architect One Architecture, Amsterdam

Atelier Stad, donderdag 22 juni 2017 te Zwolle

Locatie: volgt
Inspiratiemoment:
Josephine de Boer, stedenbouwkundige BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, Rotterdam
Architect Maarten Douwe Bredero, Deventer
Atelierleider: Architect Maarten Douwe Bredero, Deventer

Atelier Landschap, donderdag 19 oktober 2017 in Twente

Locatie: volgt
Inspiratiemoment:
Andries van den Berg, tuin en landschapsarchitect
Atelierleider: Andries van den Berg, tuin en landschapsarchitect

Indeling avonden:

Inloop vanaf 17.00 uur
Inspiratiemoment: 17.30 uur
Maaltijd: 18.00 uur
Aan de slag: 18.30 uur
Pauze: 20.00 uur
Aan de slag: 20.30 uur
Terugkoppeling en drankje: 22.00 uur

Na korte inspirerende inleidingen kunt u onder leiding van een atelierleider aan de slag. Uw in woord en schetsen uitgewerkte ideeën worden door een creatief tekenaar geschikt gemaakt voor verwerking in een met de ateliers meereizende expositie. De meest innovatieve ideeën worden op 27 en 28 november 2017 geëxposeerd en toegelicht op een voor de atelierdeelnemers tegen een gereduceerd tarief toegankelijk symposium in de Deventer Schouwburg.

Voor wie?

Wij nodigen iedereen uit die wil meedenken en meepraten. Zeker als u zich kunt identificeren met de volgende disciplines:

visionaire personen – burgers – bouwkundig architecten – interieurarchitecten - studenten Artez - stedenbouwkundigen privaat en overheid – bouwers – aannemers - ontwikkelaars - landgoedeigenaren - Staatsbosbeheer - Natuurmonumenten – recreatieondernemers - beleidsmedewerkers openbare werken, bouwen, wonen van gemeenten – restauratiearchitecten - monumentenzorg gemeente, provincie - isolatie-experts - experts op energiegebied o.a. wind, zon, water, aardwarmte – burgers – belangstellenden - mensen uit het netwerk van Rondeel, ZAP, Architectuurcentrum Twente - tuin- en landschapsarchitecten - studenten stedenbouwkundige opleidingen: Saxion, Windesheim, TU Twente - studenten Larenstein, Wageningen Universiteit - experts van de provincie waterbeheerders - Rijkswaterstaat - waterschappen - zuiveringsschappen – belangstellenden - enzovoort, enzovoort

Aanmelden

Maximaal 40 personen kunnen tijdens zo’n atelier meedenken en mee-ontwerpen.

Meld u via het aanmeldformulier aan voor de ontwerpateliers