14-06-17 | Verkeerspark Kreuz: groter ga je ze in Twente niet vinden

Je kunt veel van Hengelo zeggen, maar niet dat ze er niet druk in de weer zijn met het verkeer. Geen stad waar zoveel toegangswegen tegelijkertijd zijn opgebroken en waar zelfs blokkades worden ingezet om het immer dreigende gevaar van sluipverkeer te weren.

Het resultaat van de werkzaamheden mag er dan ook zijn. Aan de kant van Enschede, daar waar de echte toegang tot de stad begint, is een verkeersplein gecreëerd met proporties passend bij de ware metropool. Weinig steden in Nederland met de schaal en omvang van Hengelo zullen de beschikking hebben over een stedelijk knooppunt met zoveel vierkante meters als er hier op de kruising van de Kuipersdijk en de Enschedesestraat zijn gedrapeerd.

Ruimte

Logistiek en verkeerstechnisch gezien zal het plein ongetwijfeld zijn functie hebben, ook al lijkt de omvang op het eerste gezicht wat overdreven. Automobilisten hebben er de ruimte. Bermen zijn er breed. Vooral 's avonds, als er nauwelijks nog auto's rijden, waan je je er op een snelweg.

Rond die tijd, bij het invallende duister, dringt ook de essentie door van wat hier - mede door de rigoreuze aanpassing van de oorspronkelijke kruising - is ontstaan.

Treurige toegangspoort

Op geen enkel ander punt is de toegang tot de stad treuriger dan op deze plek. Twee hoge flats, daterend uit de architectonische prehistorie, flankeren de Enschedesestraat die vanaf hier in een rechte lijn naar het centrum loopt. Ze werden ooit gepresenteerd als een ideale toegangspoort tot Hengelo. Nu ogen ze gedateerd, armzalig en, op bepaalde uren, zelfs afschrikwekkend.

De schaal van het nieuwe verkeersplein wringt des te meer, gezien het groene karakter van de verbindingsweg tussen Hengelo en Enschede. Statige villa's doemen op langs een fraaie weg, omzoomd door bomen. Links en rechts zie je ze liggen tussen het groen. Wat deskundigen in een grijs verleden ooit als de grote kwaliteit zagen van het gebied tussen Hengelo en Enschede, is hier nog steeds aanwezig: een landschap als een park, waarin mensen op een natuurlijke en harmonische manier verblijven en bewegen.

Stenen muur

Bij de binnenkomst van Hengelo wordt die illusie nu wreed verstoord. Heel anders dan in Enschede waar de Hengelosestraat op een geleidelijke manier overgaat in de stad, rij je in Hengelo opeens tegen een stenen muur.

Asfalt, hoge flats en nu ook nog een kruising als een Autobahnkreuz maken je duidelijk dat hier een grote stad begint of iets dat - helaas net iets te nadrukkelijk- daarvoor door wil gaan.

Bron: Tubantia