Over ons

 

Architectuurcentrum Twente

Het Architectuurcentrum Twente organiseert sinds haar oprichting in 1999 uiteenlopende activiteiten met als belangrijkste doel het stimuleren van het denken over en het aanwakkeren van de discussie over architectuur, stedenbouw, tuin- en landschaps- architectuur, interieurarchitectuur en vormgeving. Deze activiteiten zijn bedoeld voor een breed Twents publiek en zijn in eerste instantie gericht op bewustwording en kennisbevordering. Het Architectuurcentrum Twente is werkzaam voor de gehele regio Twente en dit betekent continue overschrijding van soms starre gemeentegrenzen en zelfs – waar het de Euregio betreft – landsgrenzen. Het betekent ook een zeer uiteenlopende problematiek die niet altijd onder een gemeenschappelijke noemer te scharen valt.

Uitgebreide informatie over Architectuurcentrum Twente leest u in het jaarverslag. Download deze onder publicaties