Samenwerking

 

Samenwerking

Architectuurcentrum Twente onderhoudt structureel samenwerkingscontacten met de grote Twentse gemeenten en bedrijven en instellingen.

Bedrijven en instellingen

Met een onafhankelijk georganiseerd debat, workshop, expositie of excursie kan een thema worden bediscussieerd, onderzocht of gepresenteerd worden. Door vrij van de ‘kleur’ van de opdrachtgever onderwerpen in een breder kader te plaatsen, kunnen nieuwe inzichten worden verkregen, meningen worden aangescherpt, deskundigheid worden bevorderd en/of draagvlak binnen de bevolking worden gecreëerd. Organisaties, instellingen of gemeentelijke overheden kunnen de expertise op dit gebied inhuren bij het Architectuurcentrum Twente, mits het binnen haar doelstellingen valt.
Lees meer

Gemeenten

Het Architectuurcentrum Twente heeft in zijn beleidsdoelstellingen prioriteit gegeven aan het bijdragen aan de bewustwording van ruimtelijke kwaliteit bij de bevolking van Twente. De uitwerking hiervan betekent in de visie van het architectuurcentrum dat burgers in de gelegenheid worden gesteld om hun mening te vormen en te geven met betrekking tot actuele ruimtelijke vraagstukken in de regionale omgeving. Daartoe wil het Architectuurcentrum Twente jaarlijks een aantal publieksdebatten in de Twentse gemeenten organiseren over onderwerpen die door de gemeenteraden zijn aangedragen en die toegankelijk zijn voor een breed, geïnteresseerd plaatselijk publiek.
Lees meer