Op 30 september 2015 was architect Marco Matic van IAA-Architecten te Enschede één van de gasten in het ACT Forum Café #4-2015. Een viertal Twentse architecten presenteerden daar voorbeelden van recent werk en hun visie en passies. Marco Matic vertelde o.a. over de onlangs gerealiseerde Stadscampus van de Saxion Hogescholen te Enschede, waarin Marco een belangrijk aandeel heeft gehad.

De belofte om een excursie te maken naar deze bijzondere nieuwbouw (gelegen op de plek waar eerder het natuur-historisch museum stond, en waarvan de gerestaureerde villa Serphos een middelpunt vormt) kon op 25 mei 2016 worden ingelost. 35 belangstellenden verzamelden zich om 18.30 uur (voorafgaande aan de workshop in het Fablab) en werden gedurende ca. 1,5 uur door Marco Matic om en door het complex geleid.

De helft van de aanwezigen, allen praktiserende ontwerpers, begaf zich vervolgens naar het in één van de gebouwen van de Stadscampus gevestigde Fablab van Saxion.

Onder leiding van Karin van Beurden en haar medewerkers werd daar in een twee uur durende workshop getoond wat het Fablab kan betekenen voor de ontwerpende wereld.

Er werd volop stil gestaan bij de mogelijkheden van en geëxperimenteerd met de precisie frees-, lasersnij- en 3D-printmachines.

Op deze nuttige avond werden contacten gelegd tussen het Fablab en de ontwerpende bedrijven, en dat was waar het allemaal om begonnen was.