En de winnaar is...

De winnaar en Archi-idol 2007-2008 is Anne Geisler uit Enschede.
De jury heeft gemeend een eervolle vermelding aan de inzendingen van Fabian de Vries uit Hengelo, Muriël Reudink uit Enschede, Bas Vugteveen uit Hengelo en Esther Tiehuis uit Enschede toe te kennen.

De publieksprijs is door het aanwezige publiek toegekend aan Karin de Jong uit Enschede.

De jury heeft in haar eindoordeel een aantal criteria gehanteerd. Zij heeft het primaat gegeven aan de conceptuele gedachte in het ingediende ontwerp. Het gaat de jury niet primair om de maakbaarheid van het ontwerp maar veel eerder om de originaliteit en conceptuele kracht; het gaat tenslotte om leerlingen en niet om professionele ontwerpers. 
Het ontwerpen van een huis is volgens de jury meer dan het uitpuzzelen van het programma. De toegevoegde originele gedachte, de overkoepelende conceptuele visie onderscheidt architectuur van ‘slechts’ een huis. Deze criteria wegen zwaarder dan de uitwerking en functionele vertaling van het programma. Vervolgens is er gekeken of de maker het concept ook heeft kunnen vertalen naar een ruimtelijke vorm. Soms is het idee goed maar is het proces, de uitwerking zwak. Tot slot is er gekeken naar functionaliteit.

De organisatie benadrukt dat het project Archi-idols één winnaar kent maar géén verliezers. Een belangrijk doel van de manifestatie was immers ook om leerlingen die nu een studiekeuze moeten maken een kans te geven om aan het architectenvak te ruiken. Daarom is iedereen die dankzij Archi-idols enthousiast geworden is voor het architectenwerk, een winnaar.


Het Juryoordeel over de finalisten

1 Karin de Jong
Het is een sympathiek idee om iedereen onder één kap te laten slapen. De jury constateert een zoektocht om de veelheid toch in een eenheid tot stand te brengen met een serre als belangrijk uitgangspunt. De zoektocht heeft helaas niet geresulteerd in deze gewenste eenheid. 
2 Fabian de Vries
De jury ervaart het concept van zijn ideeënschetsen als zeer overtuigend, dit is ook terug te zien in de maquette, die het beoogde gevoel zeer goed uitdrukt. De uitwerking in vooral de verticale stapeling ontbreekt. De verbinding met de etages en de gelaagdheid over de diverse lagen zijn onvoldoende. Het concept suggereert een enorme ruimtelijkheid die niet echt uit de verf komt.  
3 Renske Ettès
Een duidelijk idee dat in de uitwerking van de benedenverdieping zeer goed gelukt is. Een heel familiair concept, maar waarin de lockers op de verdieping enigszins dissoneren. Het filosofische idee van een samenhang getuigt van fantasie en originaliteit. In de uitwerking ervaart de jury een nog niet geheel geïntegreerde verwerking van alle overwogen ideeën. De collages van beneden en boven stroken niet met elkaar. 
4 Anne Geisler 
Een prachtige combinatie tussen het aanwezige hellende vlak van de gekozen kavel en de in het huis gebruikte spiraal. Ze heeft goed verbeeld wat ze wilde maken en op de één of andere wijze klopt het geheel. Een boeiend concept waarin op een breed niveau is nagedacht. Het ontwerp is rijk met veel breedte en diepgang. Steekwoorden: sociale aspecten, breed spectrum, lichtheid, frivoliteit. Het ontwerp staat voor een maatschappelijk beginsel en toont de weerslag van Nederland nu. 
5 Sofie Lehr
Zij heeft de wensen van de familie Jansen heel precies en letterlijk proberen te vertalen, waardoor van haar eigen inbreng, het concept, te weinig uit de verf komt. Het eerdere ontwerp voor de eerste ronde (het huis voor de modeontwerper) toonde veel meer eigenheid. Ze had op een hoger niveau kunnen komen als ze in haar ontwerp meer ruimte had gelaten voor originaliteit. 
6 Niels Oude Wolbers
Perfect uitgewerkte presentatie, maar het ontwerp heeft te weinig eigenheid en teveel clichés. De jury krijgt de indruk dat te veel vanuit een vooringenomen idee is gewerkt, waarbij de procesontwikkeling van dit idee te weinig afleesbaar is. 
7 Soraya Petzoldt 
De schetsjes van Soraya zijn prachtig, de emotie wordt het treffends verbeeld in de beginschetsen van het proces. De jury is geraakt door deze emotionele kwaliteit. Helaas is die gevoeligheid van het ontwerp teloor gegaan in de uitwerking.  
8 Didem Polat

Gevoeligheid ligt in de sfeer, de serre, het glas in lood, echter in het geheel is het ontwerp een collage geworden van incidentele ideeën. De som der delen krijgt niet de synergie van één plus één is drie, maar de uitkomst blijft twee. Ze heeft naar een charmante en sympathieke oplossing gezocht en niet naar een gedachte. Wel kan de jury zien dat ze met veel plezier aan het ontwerp heeft gewerkt, met veel oog voor detail. 
9 Muriël Reudink
Een goed en verrassend concept met een fris idee dat een eenheid vormt en goed aansluit bij  de situatie. Maar de uitwerking van de verbeelding is niet ver genoeg gegaan. Het is gebleven bij een te letterlijke en te strenge uitwerking van het oorspronkelijke idee.  
10 Noortje Rodenhuis
De gelaagdheid in het vormconcept heeft de jury zeer geboeid. De patio als verbindend thema is zonder meer overtuigend en de gebruikte niervorm heeft van nature een vormgevende kwaliteit. De jury is ontroerd door de verschuiving per woonlaag. De vrijheid van de buitenkant kent naar binnen toe echter geen goed vervolg en wordt niet genoeg geabstraheerd. Er zit een verscholen idee in dat bijna aan de oppervlakte komt, maar nu te verborgen blijft. 
11 Esther Tiehuis
In haar ontwerp is duidelijk sprake van een idee, een concept dat stelling neemt. Dit concept heeft een unieke richting aangeboord met een heel eigenwijze, zelfstandige insteek. De jury waardeert de zoektocht naar klassieke oermotieven. De jury is gebiologeerd geraakt door  wat ze zag, maar constateert dat de uitwerking onvoldoende is.  
12 Bas van Bentum
Een prachtig uitgewerkte presentatie. Maar de helderheid van de basisgedachte is te weinig  naar voren gekomen. Mooi gematerialiseerd: stucwerk, hout. De referentiebeelden zijn goed. De jury constateert dat er hard gewerkt is, maar vindt het uiteindelijke resultaat te veelvormig  en de compositie te ingewikkeld. 
13 Bas Vugteveen
Bas heeft een goed ruimtelijk verhaal en een goed idee, maar het mist raffinement. Het was voor de jury aangenaam om aan de hand van de tekst door het huis te wandelen, maar  Bas is te snel in de vorm geraakt. Het geheel is uiterst vakkundig, maar de sporen van een ontwerpproces worden te weinig ervaren. Het is te weinig een zoektocht geweest. 
14 Tijs Weustenraad 
Aangenaam naturel. Met eenvoudige middelen heeft Tijs kans gezien om tot een functioneel ontwerp te komen. Het sympathieke ontwerp is ontwapenend. Hij heeft een schijnbare eenvoud bereikt die nog een nadere uitwerking zou hebben verdiend.  
15 Kelly Wolberink
Kelly’s huis van staal en glas is het resultaat van een zoektocht naar een huis vol transparantie. De jury waardeert deze zoektocht naar een oplossing voor een vooropgesteld principe. Er zit iets radicaals achter haar vragen ‘Wat is modern?’ en ‘Is glas en staal modern?’ en dat waardeert de jury.


Archi-idols

Archi-idols is een competitie onder scholieren van het voortgezet onderwijs bovenbouw havo/vwo in Twente. De competitie is een zoektocht naar nieuw, jong ontwerptalent en is georganiseerd door het Architectuurcentrum Twente. De deelnemers streden om de titel Archi-idol 2007/2008.  
Na een introductie van de competitie in het najaar van 2007 door medewerkers en programmaraadsleden van het Architectuurcentrum Twente aan circa 400 leerlingen, hebben negentig van hen, afkomstig van vijf verschillende scholen een ontwerp gemaakt van het woonhuis van hun idool. Deze inzendingen zijn op 18 december door een vakjury beoordeeld.  
De vakjury bestond uit: Alma Ploeger, manager bedrijfsvoering bij BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling, Rotterdam Pi de Bruijn, architect stedenbouwkundige bij Architecten Cie., Amsterdam Rein van Wylick, architect stedenbouwkundige bij van Wylick Architecten, Eindhoven.
De jury wees uit de inzendingen 20 finalisten aan. Zij mochten in de maanden januari, februari en maart in 2008 een snuffelstage lopen op verschillende Twentse architectenbureaus. Daar moesten zij – onder begeleiding van een architect – een ontwerp maken voor de fictieve familie Jansen die een kavel had gekocht in de wijk Dalmeden in Hengelo. Op 19 en 21 maart zijn de vijftien ontwerpen die uiteindelijk werden ingediend wederom door de vakjury beoordeeld. Naast de winnaar heeft de jury vier eervolle vermeldingen aangewezen. 


Organisatie

Archi-idols is een uniek educatief project dat leerlingen de kans biedt hun talent te ontdekken, hun verwachtingen te verifiëren en een effectievere beroepskeuze te maken.
Archi-idols is een initiatief van het Architectuurcentrum Twente en wordt mogelijk gemaakt dankzij steun van het Mondriaanstichting, Prins Bernhard Cultuurfonds, de Regiocommissie Twente+ van de Kamer van Koophandel Oost Nederland, de provincie Overijssel en Raab Karcher Eshuis Bouwstoffen. 

Geestesvader van de fictieve familie Jansen: Theo Hakkert
 
Organisatie:
- Werkgroep programmaraad Architectuurcentrum Twente:  Robert ten Dam, Joop Hoogeveen, Walter Kemperman en Ronald Olthof.
- Medewerkers Architectuurcentrum Twente:  Peter van Roosmalen, Biagina Principato, Tom de Vries, Heidi Ulrich, Vaya Nijhof, Ruben Middelbeek.
 
Deelnemende architectenbureaus (begeleiders) waren
- Leijh, Kappelhoff, Seckel, van den Dobbelsteen architecten te Hengelo  |  Ronald Olthof
- IAA Architecten te Enschede  |  Mieneke Boerman, Moniek Otten e.a.
- Van der Jeugd architecten te Enschede  |  Paul van der Jeugd, Ruud van der Koelen
- Beltman Architecten te Enschede  |  Jeroen Haverkate, Joop ter Horst
- Bouw Consulting Twente te Enschede  |  Walter Kemperman
- MAS Architectuur te Hengelo  |  Rob Beerkens
- Beeftink-Lucas-Marbus Architecten te Enschede  |  Ruud Marbus, Jules Lucas
- Jan Stegink Architect te Enschede  |  Jan Stegink
- Sparc Architecture te Enschede  |  Nathalie Groot Kormelink 

Deelnemende scholen waren
- Stedelijk Lyceum Kottenpark te Enschede
- Stedelijk Lyceum Zuid te Enschede
- OSG Montessori Hengelo Scholengemeenschap te Hengelo
- OSG Bataafse Kamp te Hengelo
- PiusX College te Almelo