Het lezerspubliek had de keuze uit 16 door het Architectuurcentrum Twente geselecteerde gebouwen die een doorsnede van de recente architectuur in Twente laat zien. Elf van de genomineerde gebouwen zijn op 13 oktober tijdens de in samenwerking met de BNA Kring Twente georganiseerde Dag van de Architectuur opengesteld geweest.
De architect van het gebouw dat de meeste stemmen kreeg van het lezerspubliek zal tijdens de avond de publieksprijs uitgereikt krijgen door Cor Boom, voorzitter van het bestuur van het Architectuurcentrum Twente. Uit de inzenders die voor het winnende ontwerp kozen zullen er twintig, door het lot bepaald, uitgenodigd worden voor een excursie naar Rotterdam, de architectuurstad bij uitstek.
Naast het lezerspubliek heeft het Architectuurcentrum Twente ook de Twentse ‘deskundigen’ geraadpleegd. Alle BNA-architecten zijn uitgenodigd om ook hun oordeel te geven over de 16 genomineerde gebouwen. Zoals te verwachten viel: een geheel andere uitkomst.
Tijdens de forumdiscussie, waarin naast ‘deskundigen’ ook ‘leken’ zitting hebben, zal niet alleen over de genomineerde gebouwen het debat worden gevoerd maar zal ongetwijfeld ook de universele vraag ‘Wat is mooi en wat is lelijk?’ verschillend beoordeeld worden. Is het een kwestie van gevoel of zijn er criteria te bepalen? Emotie en ratio: de eeuwige tegenstelling. Hoe en tot hoever hebben hun onderling beïnvloeding effect op het resultaat in de architectuur?


De enquete

Het Architectuurcentrum Twente probeert i.s.m. dagblad Twentse Courant / Tubantia middels een enquête een beeld te krijgen van de meest gewaardeerde, in de afgelopen 5 jaar opgeleverde, utiliteitsgebouwen in Twente.
Wat is een mooi en wat is een lelijk gebouw? Is het een kwestie van gevoel of zijn er criteria voor te bepalen? Wat is publieke smaak en wat is architectonisch oordeel?
Achtergrond van deze enquête is dat het algemene publiek en de alles bekritiserende architecten totaal verschillend over de kwaliteit van architectuur oordelen: architecten denken op een hoog abstractieniveau, publiek kijkt naar een gebouw op ooghoogte.Doel is deze groepen inzicht in elkaars denk- en belevingswereld geven.


De genomineerden

1. Arrondissementsrechtbank
E. Gorterstraat 5, Almelo - Cor Kalsbeek, DAAD architecten, Borger -1995
2. Openbare bibliotheek
Baken 3, Almelo - Henk Döll, Mecanoo Architekten, Delft - 1994
3. Afvalverwerking Elhorst Vloedbelt
Almelosestraat 3, Zenderen - Kas Oosterhuis, Amsterdam - 1995
4. Rabotheater
Beursstraat 44, Hengelo - Jan Hoogstad, Hoogstad Architecten, Rotterdam - 2001
5. Openbare scholengemeenschap Bataafse Kamp
Sloetsweg 155, Hengelo - Henk Döll, Mecanoo Architekten Delft - 2000
6. Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) Boldershoek
Boldershoekweg 51, Hengelo - BDG, Zwolle, projectarchitect: Maurice Nio,Rotterdam - 1997
7. ITC
Hengelosestraat 99, Enschede - Alberts en van Huut, Amsterdam - 1996
8. Hogere Technische School “De Maere”(vh. textielschool)
Ariensplein 3, Enschede - Harry Abels en Rainer Hofmann, IAA architecten, Enschede, London - 2001
9. Belastingkantoor uitbreiding/aanbouw
Hengelosestraat 75 / Brandweerstraat, Enschede - Ruurd Roorda, Drexhaage, Kingma en Roorda Architecten, Rotterdam - 1996
10. Stadskantoor gemeente Enschede
Hengelosestraat 51, Enschede - Frits van Dongen, De Architekten Cie., Amsterdam - 2001
11. Saxion Hogeschool Enschede

M.H. Tromplaan 28, Enschede - Harry Abels, IAA architecten, Enschede - 2001
12. Aan de Stegge bv
Nieuwenkampsmaten 8, Goor - Barend Scherpbier, Beltman architecten & ingenieurs, Enschede - 2000
13. De Reggeborgh
Reggesingel 10, Rijssen - Charles Vandenhoven, Laak (België) - 2000
14. JP Auto Italia
Elsmorsweg 2, Oldenzaal - Derk-Jan Huisman, INBO Amsterdam - 2000
15. Brandweerkazerne annex politiebureau
Nordhornsestraat 62/66, Denekamp - Cor Kalsbeek, DAAD architecten bv, Borger - 1995
16. SNS bank
Spoorstraat 4, Borculo - Frank Glaudemans, Arn Meijs Architecten, Maastricht - 2000


De winnaar

De nieuwbouw van Saxion Hogeschool in Enschede, een ontwerp van Harry Abels van IAA-architecten, is het mooiste gebouw in Twente.
Althans, het gebouw is als winnaar uit de bus gekomen van een publieksenquête die het Architectuurcentrum Twente in samenwerking met het dagblad Tubantia organiseerde. De lezers konden kiezen uit zestien utiliteitsgebouwen die door het Architectuurcentrum Twente waren genomineerd. Elf daarvan waren tijdens een uitgestelde Dag van de Architectuur op 13 oktober opengesteld voor het publiek. De gebouwen zijn allemaal jonger dan 5 jaar. Opmerkelijk is de enorme respons: 1.500 reacties kwamen binnen na de oproep in de Twentse krant! Gelijktijdig is dezelfde enquête gehouden onder de professionals. Alle Twentse architecten kregen dezelfde groslijst toegestuurd en mochten eveneens hun voorkeur uitspreken. Verrassing! Zowel publiek als deskundigen kozen hetzelfde ontwerp als winnaar.
Conclusie van dit al: het Architectuurcentrum Twente timmert flink aan de weg en weet een breed publiek geïnteresseerd te krijgen voor architectuur én als ware kwaliteit in het geding is weten de ‘elite’ en het ‘volk’ elkaar toch te vinden in een gelijkluidend oordeel. Op 8 november mocht Harry Abels de aan de enquête verbonden publieksprijs ‘Archie’ in ontvangst nemen. Het ligt in de bedoeling de Archie, een ontwerp van de Enschedese beeldend kunstenaar Paul Hajenius, jaarlijks uit te reiken aan de architect van het winnende ontwerp. Ieder jaar een nieuwe groslijst met een ander gebouwtype.


De prijsuitreiking

1. Publiek bij binnenkomst.     
2. Introductie Peter van Roosmalen. 
3. De presentatie is in handen van André Manuel     
4. Het Langspeelorkest is verantwoordelijk voor de muziek     
5. Het publiek     
6. Forum met Janna Bakker (Tubantialezer) en Willem Smid (architect, docent AKI) 
7. Forum r. Wim Maas (architect en welstandsvoorzitter) en Jan Fidder (projectontwikkelaar).      
8. Kees Haafkens (docent AKI) leidt de AKI interpretaties van de gebouwen bij het publiek in.      
9. Architect Cor Kalfsbeek steekt het lont van de publieksdiscussie aan.      
10. Secretaris van het bestuur (ACT) Wim van Egmond reikt eerste prijs deskundigen jury uit aan Harry Abels, architect van de Saxion Hogeschool Enschede. 
11. Ook fêteert Wim van Egmond de vertegenwoordiger van de Reggeborgh. Helaas laatste geworden van de zestien genomineerde gebouwen.      
12. Dolf Ruesink, namens dagblad TC Tubantia, leidt de uitslag van de publieksenquête in.      
13. Na bekendmaking van de winnaar: Saxion Hogeschool Enschede een dankwoord van Harry Abels van IAA architecten uit Enschede. Hij wordt geflankeerd door rechts: Cor Boom en links Albertjan Peter, beiden vertegenwoordigers van de Hogeschool Enschede.       
14. Harry Abels neemt de "Archie", naar een ontwerp van de Enschedese kunstenaar Paul Hajenius in ontvangst.      
15. Tweede op de mooiste gebouw verkiezing en eerste op de minst mooie gebouw verkiezing: Aan de Stegge te Goor. Links Barend Scherpbier, architect Beltmanarchietecten en in het midden de heer Aan de Stegge.

Aan de studenten van de AKI wordt gevraagd om per gebouw een interpretatie, een eigen vertolking te geven. Allerlei presentatievormen mogen daarvoor gebruikt worden, mits het presentabel is op een podium. Echter de presentatietijd is gelimiteerd: de 16 gebouwen moeten binnen een uur gepresenteerd zijn.

Gespreksleider: André Manuel, cabaretier, Diepenheim

Muzikale omlijsting: het Langspeelorkest

Inleiding: Kees Haafkens, docent architectuur AKI, kunstacademie Enschede

Forum:   
- Jana Bakker, Almelo, lezer Twentse Courant/ Tubantia en deelnemer aan de enquête
- Max Schulte, Enschede, lezer Twentse Courant/ Tubantia en deelnemer aan de enquête
- Jan Fidder, projectontwikkelaar Fiades bv, Zwolle
- Wim Maas, architect te Lochem en voorzitter Welstandcommissie Hengelo
- Willem Smid, architect en docent architectonische vormgeving AKI, Enschede
Omlijsting: AKI studenten geven eigen interpretatie van de genomineerde gebouwen

Bezoekers: 210 personen

Locatie: Theaterhotel, Almelo