Datum en aanvang

30 juni 2011 om 19.30 uur, Leescafé De Meridiaan, Bibliotheek Almelo, Het Baken 3 te Almelo

Architectuurcentrum Twente organiseert in samenwerking met de gemeente Almelo een stadsdebat. In Almelo worden op verschillende fronten en op meerdere locaties ideeën ontwikkeld, plannen uitgewerkt en initiatieven genomen om de stad soms meer, soms minder ingrijpend te veranderen. Het debat zal zich toespitsen op het thema duurzaamheid.


Het debat zal voorafgegaan worden door een inleiding van Bart Mispelblom Beyer, architect en directeur van Tangram Architecten uit Amsterdam. Tangram is de maker van de reizende expositie ‘BALANS, dimensies van duurzaamheid’ die op dit moment te zien is op de bovenste verdieping van de Bibliotheek Almelo. In het werk van Tangram is maken van duurzame kwalitatieve ruimte met en door verdichting een belangrijk ontwerpthema. Duurzaamheid is inmiddels een containerbegrip waarin tal van opvattingen samenkomen. Het is niet per definitie groen of natuur, betekent niet energiezuinig of CO2 neutraal. Volgens Tangram komen duurzame concepten voort uit een samenhang tussen gebouw en openbare ruimte. Gebouwen die aan die traditionele kwalificaties voldoen kunnen toch niet duurzaam zijn als ze op de verkeerde plek staan! Die ontbrekende ruimtelijke component in de bepaling van duurzaamheid zal in het debat een centrale plaats innemen.


Op de bijeenkomst staan de volgende stellingen centraal:
•    nog benodigd te bouwen programma moet bijdragen aan de verbetering van de stad (Almelo) zelf.
•    toekomstige ontwikkelingen moeten tegemoet treden aan de wensen van stedelingen en bewoners.
•    identiteit van de stad wordt gedragen door variatie en verschillen.
•    door te bouwen in de stad ontstaan mogelijkheden en middelen ter verbetering van andere belangrijke structuren van de stad: het groen, water en de sociale cohesie.

De stellingen worden getoetst aan de diverse grote Almelose projecten zoals het nieuwe stadhuis, het Almelo Indië Ontwikkelplan en de noordelijke stadswijk Waterrijk. Onder leiding van de moderator Huub Isendoorn, voormalig wethouder Ruimtelijke Ordening in Almelo, zal er daarna gediscussieerd worden, met een panel van genodigden, maar óók met het publiek.