Ik heb het verslag over de discussieavond gelezen, ook op Archined. Goed dat er aandacht aan besteed wordt en dat er kritiek is op de plannen van de UT. Maar er moeten mij toch nog even twee dingen van het hart:


Ik vind dat het Horst complex en dan vooral onze verbouwingen en nieuwbouw er wel erg functionalistisch afkomen. Ik heb daar in mijn lezing ook iets over gezegd en dan vooral over de relatie tot het landschap, die helemaal niet functionalistisch is. Jammer dat in je stuk niet echt naar voren komt (maar je kunt niet overal over schrijven). Ik vind de nieuwbouw van de Meander helemaal niet functionalistisch. Volgens mij moeten dan de functies, de organisatie van het gebouw (in volumes) en de architectonische uitdrukking ervan samenvallen. Dat is bij de Meander in het geheel niet het geval. De gevels van de kantoren, labs en gangen zijn hetzelfde. Er is aan de buitenkant geen verschil in functies af te lezen. De articulatie volgt geheel de ingrepen vanuit landschappelijke overwegingen. Het is wel een modern, eigentijds, strak ontwerp. Maar niet functionalistisch. Ook de renovatie van de hallen geeft geen uitdrukking aan de verschillende functies tussen de hallen en in de hallen zelf.


Ik vond tijdens de discussie de kritiek op de plannen van de UT en het masterplan erg oppervlakkig. Er heerste een hang naar het verleden. Men wilde meer Japanse toeristen. Ik denk dat het beter is om Japanse studenten en onderzoekers te interesseren en dat doe je met goede en aantrekkelijke gebouwen. En daar zijn we mee bezig, mede gezien de gehouden presentaties van Robert Winkel en mijzelf waarin op een zeer inhoudelijke manier de kwaliteiten van onze ontwerpen aan het licht gekomen zijn. Overigens, Piet Blom was nog onbekend toen hij in Twente bouwde. Dus, wie weet. Ik vind de manier waarop de architecten die nu op de campus werken, en die hun verhaal voor jullie kwamen houden, in de 'niet vernieuwende' hoek gedrukt werden eigenlijk niet op z'n plaats. Wat wij leveren met verrassende architectuur heeft een zeer hoog niveau en er was niemand tijdens de discussie die daar inhoudelijk en beargumenteerd kritiek op heeft kunnen leveren.


De opwaardering van het Horstcomplex is nu juist een voorbeeld van een project dat helemaal niet op pragmatisme en functionaliteit gestoeld is. De kracht van alles wat daar gebeurt is nu juist dat met verleiding, overtuiging en enthousiasme voor een moeilijke maar waardevolle weg gekozen is. Zoals ik in mijn verhaal liet zien zou het complex eerst afgestoten worden maar heeft dankzij de overtuigende kwaliteiten nu een centrale positie in het O&O-gebied. Het handhaven en renoveren van de hallen ten behoeve van onderwijsfuncties die eigenlijk in een ander soort gebouw horen is helemaal niet 'handig' maar komt voort uit de waardering van het bestaande complex. De potentie van de Meander om met Zuidhorst en het nieuwe labgebouw (van Hoogstad) een 'onderzoeks-as' te vormen is meer een kwestie van ambitie dan pragmatisme.


Ik heb die kritiek van pragmatisme en functionaliteit nergens onderbouwd gezien. Er zijn misschien wel keuzes waar je inhoudelijk over kunt discussiëren zoals de beoogde concentratie en het ontbreken van nieuwe hoogbouw. De afwezigheid van een behoorlijke vertegenwoordiging van UT en Hoogstad was een gemis. Maar het ontbreken van een goede, inhoudelijke criticaster van het vastgoedplan dus ook.

Met vriendelijke groet,

A.H. (Arno) de Vries