Download hier de presentaties

Dirk Baalman - de kerken in het midden laten

Egbert Hoogenberk - herbestemming van kerken

Walter Olde Engberink - reliplan

Ronald Olthof - Plechelmusschool