Buurtlandschap Twente, door Bart Brands

Leve de crisis! 2013 zal bekend worden als een keerpunt in de ontwikkeling van Twente. Het sinds de wederopbouw gangbare aanbodgerichte ontwikkelmodel zorgde voor een opeenstapeling van suburbane wijken aan de rand van de stad. Voor het typische Twentse landschap is een zee aan laagbouwwoningen teruggekomen. Beelden van nieuwbouwwijken in Twente zijn vrij uitwisselbaar met VINEX locaties door het hele land. Vanwege de beperkte keuzevrijheid van consumenten was de verkoop van deze woningen geen probleem. Nu de vanzelfsprekendheid van verkoop is weggevallen, zal de gebruiker weer centraal komen te staan. Laat dit het moment zijn dat de kwaliteiten van het landschap van Twente worden gebruikt als fundament voor nieuwe ontwikkeling.

Nog niet heel lang geleden bestond er een natuurlijk evenwicht tussen stad en land. Zowel de stad als het landschap hadden een eigen functie binnen een regionale keten. Niet door het blijven plakken aan individuele steden, maar door regionale ontwikkeling zal Twente uitgroeien tot één groot buurtlandschap waar stad en landschap elkaars kwaliteiten benutten. Binnen dit regionale netwerk is elk individu of collectief een ontwikkelaar waardoor kleinschaligheid en verscheidenheid weer centraal komen te staan. Langzame stedenbouw zorgt voor de geleidelijke ontwikkeling van Twentse landschap tot een samenhangend regionaal netwerk van stad en landschap.