2e Landelijke lezing: Ondernemend in Krimp en Diversiteit

Onderzoeksproject Nieuwe Generaties Nieuwe Steden

Locatie: Architectuurcentrum Twente, CeeCeeCenter, Brouwerijstraat 20, Enschede

Donderdag 4 april 2013

Om 11:00 uur werden de studenten en enkele externe uitgenodigden (onder meer Woningbouwcorporatie Ymere Amsterdam) door Jan Stegink, regioleider van het onderzoekstraject Twente, verwelkomd.

Na ontvangst presenteerde Jan Stegink de nieuwe locatie van het Architectuurcentrum Twente toe. Een bijzondere locatie. In het oude brouwerijhuis (Grolsch bier waar Twente om bekend staat), nu omgebouwd tot een modern verzamelplek voor zelfstandigen met de bijzondere naam CeeCeCenter. Circa 10 kleine zelfstandigen hebben hun intrek in dit gebouw, voorzien van vergaderhoekjes (Seats to meet), ruime flexibele werkplekken met aansluitingen voor laptops, wifi etc. Kortweg: een modern en goed ingericht en uitnodigend gebouw. Met veel enthousiasme vertelde Jan Stegink over de diverse mogelijkheden en de ‘bewoners’ van dit gebouw.

Op weg naar deze tweede landelijke lezing heeft de projectgroep gekozen voor een interactief programma. Twente is een van de krimpregio’s. Twente kent stedelijke en landelijke ontwikkelingen en wordt tot 2040 geconfronteerd met krimp. Er wordt door bestuurders, maatschappelijke organisaties van steden als Enschede, Hengelo, Almelo, Oldenzaal goed nagedacht over kansen van krimpgebieden. Vandaar dat er in het programma een expeditie, excursie is opgenomen. Baba reizen zal de aanwezigen per bus vervoeren richting Denekamp (gemeente Dinkelland) die kampt met krimp. Studenten van Saxion Hogeschool Deventer hebben een opdracht uitgewerkt. Vragen over stedelijkheid, landelijkheid en een flowchart. Het is de bedoeling dat deze vragen worden beantwoord. De ingevulde lijsten worden gebruikt voor het onderzoek.

Omstreeks 11:45 uur stapten alle aanwezigen de bus in. Op weg richting Denekamp lichtte Jan Stegink in de bus de eigenaardigheden en karakteristieken van het Twentse landschap toe. De essen, de boerderijen, het landschap, etc. De studenten van hogeschool Saxion lichtten eveneens de bedoeling van de opdracht toe. Deze werd in de bus aan de aanwezigen uitgereikt.

Aangekomen in Denekamp werden drie wijken bezocht. Wijk Dorper Esch, het centrum Denekamp en een nieuwbouwwijk. Centrale vragen zijn of deze wijken stedelijke of landelijke karakteristieken uitstralen. Een bijzondere ervaring waar vergrijzing, goed bedeelde senioren, weinig sociale huur, veel koop (nieuwbouw), leegstand horeca, pogingen om stedelijkheid uit te stralen en toerisme op een verder plan te brengen, etc. de nodige indrukken achterlaten.

Hou zou je Denekamp als krimpregio levendig kunnen maken? En willen de gevestigde bewoners dit wel? Zijn initiatieven van buiten welkom?

Op weg terug in de bus konden de aanwezigen nagenieten van de beelden, ervaringen en een goedgevulde lunchbag. In Enschede gearriveerd werden de laatste meters vanaf de wijk Roombeek te voet gedaan. Dit om zich een indruk te vormen van dynamiek in Roombeek qua voorzieningen, huizenbouw, mobiliteit, etc.

Terug in het gebouw van CeeCeeCenter was het woord aan de studenten. Iedere student hield een pitch over haar onderzoeksontwerp.

De studenten (o.m. UVA, Future Planet Studies) die het onderzoek in Haarlemmermeer gaan uitvoeren lichten de onderwerpen diversiteit, thuisvoelen, leegstand toe.

De studenten (economisch geografie UU) presenteerden het thema ZZp-ers toe gefocust op vooral het netwerk (hoogopgeleide en laagopgeleide ZZP – ers) en relatie met wijkeconomie, diversiteit, woon - werkwoningen, faciliteiten, etc..

Na de pitches was er tijd voor een korte pauze. Omstreeks 15:45 uur werd het woord gegeven aan Radj Ramcharan die namens FORUM een verdiepende presentatie verzorgde over diversiteit, ervaringen van FORUM. Een praktisch verhaal over mentaliteit, onderwijs, arbeid, wonen en zorg.

Na de presentatie verplaatsten de aanwezigen zich richting TwentseWelle waar de fotograaf Theo Baart zijn tentoonstelling ‘Markering Ontbreekt’ presenteert . Een tentoonstelling over stedelijke regio’s die een rijk industrieel verleden hebben gekend. Hij vergeleek Rochester in VS waar de foto-industrie Kodak floreerde en de textielindustrie in Twente. Hiervoor interviewde hij diverse personen die de economische crisis hebben ervaren maar ook een antwoord hebben gevonden hoe hiermee om te gaan. Van bestuurders tot bewoners.

Na de boeiende presentatie werd in het CeeCeeCenter nog teruggeblikt onder het genot van een drankje en een hapje.

Rein Sohilait, Utrecht, 7 april 2013.