In samenwerking met de BNA-kring Twente organiseert het Architectuurcentrum Twente een excursie naar het nieuwe stadhuis van Almelo. Met in totaal zo'n 55 deelnemers is deze excursie geheel volgeboekt . Helaas hebben we enige bezoekers moeten teleurstellen, maar de afspraken met de gemeente en de inleiders lieten niet meer gasten toe.

Namens de BNA-kring en het Architectuurcentrum Twente heet BNA-bestuurslid Mirre Kokkeler de aanwezigen van harte welkom in de fraaie bovenste verdieping van het nieuwe stadhuis van Almelo. Het uitzicht vanaf deze hoge plek is waarlijk fenomenaal. Mirre licht het programma toe. Eerst zal architect Vincent van der Meulen van bureau Kraaijvanger te Rotterdam iets vertellen over het ontwerp en de realisatie voor deze voor het centrum van Almelo zo belangrijke nieuwbouw, vervolgens neemt beeldend kunstenares Sibyl Heijnen (wonende te Almelo, geboren in 1961 te Kerkrade) ons mee naar de raadszaal waar de door haar ontworpen raambekledingen een perfecte syntese van toegepaste kunst in de nieuwbouw vormt. Na de plenaire inleidingen wordt het gezelschap in groepen verdeeld en volgt een uitgebreide rondgang met boeiende toelichtingen door deze markante nieuwbouw.

Vincent van der Meulen licht het ontwerpproces, de uitgangspunten en de realisatie toe. De architectenselectie heeft niet plaats gevonden op basis van (schets)ontwerpen maar op het delen van zienswijzen. Het gemeentebestuur van Almelo vond en vindt een aantal vooraf geformuleerde criteria belangrijk en wilde die in de visie van de architect vertaald zien. Bij nadere beschouwing bleek het programma met minder m2's toe te kunnen, waardoor de nieuwbouw met 2 verdiepingen minder toe kon. Uitgangspunt van het architectenbureau: de stad is belangrijker dan het gebouw! Het nieuwe stadhuis is gerealiseerd op een open plek in de route tussen station NS en het stadscentrum, met hoge gewenste omgevingskwaliteit met o.a. groen en water. De nieuwbouw is de (tot dusver ontbrekende) schakel in dit deel van de binnenstad en een belangrijke aanjager voor de Almelose stadsvernieuwing.

Het ontwerp gaat uit van een laagbouw, met op maaiveld en op de eerste verdieping de openbare-, en publieksfuncties. Deze laagbouw is voorzien van royale, geïntegreerde luifels, zodat de "buitenom" looproute te allen tijde droog kan worden afgelegd. De keuze voor de publieksfuncties op maaiveldniveau betekende tevens dat de gewenste parkeerlaag op de tweede verdieping werd gesitueerd ("parkeren/parkeerruimte op maaiveld is een verschrikking voor de centrumfunctie en dus voor de stad"). Een tweetal autoliften ontsluiten deze parkeerlaag, zonder dat teveel oppervlakte nodig is voor de verkeersafwikkeling.

Ten behoeve van de vestiging van de ambtelijke diensten zijn op de onderbouw een tweetal terugliggende, verspringende kantoortorens gebouwd. Om het ruimtelijke karakter en het fraaie uitzicht op de omgeving te accentueren is één toren verhoogd. De bouwmassa presenteert zich vanuit ieder standpunt op een andere wijze. De kleurstelling van de raamkozijnen in de beide torens draagt hieraan bij.

Vincent van der Meulen geeft aan dat het vandaag een memorabele dag is. Vanmorgen is het Breeam-Excellent certificaat uitgereikt, hetgeen betekent dat het nieuwe stadhuis van Almelo thans het meest duurzame gemeentehuis van Nederland is. Daarmee is ruimschoots voldaan aan het uitgangspunt van de gemeente. Uit het verhaal wordt duidelijk dat gezocht is naar een praktische balans tussen duurzaamheid en (lifecycle)kosten. Er is gekozen voor het optimum, niet voor het maximum. Alle bouwpartners zijn dan ook zeer content met het zojuist ontvangen certificaat.

De vloeren van de beide kantoortorens zijn in split-level uitgevoerd. De open trappen tussen de verdiepingen maken een ruimtelijke indeling mogelijk, met een duidelijke samenhang en laagdrempelige, onderlinge contacten, maar ook met voldoende afstand. Er is in het ontwerp veel aandacht besteed aan "sociale" plekken voor een snel informeel overleg of voor een plek om even iets na te zien (de kantoortorens kennen geen vaste werkplekken). Niet alle, maar slechts één op de drie vloerdelen is voorzien van een facilitaire unit. Deze configuratie bevordert de onderlinge samenhang en samenwerking van de diverse medewerkers en diensten. De installaties met "state-of-the-art" besturingssystemen, zijn zoveel mogelijk in/onder de vloeren aangebracht. Daardoor konden de verdiepingshoogten beperkt blijven. In de begane grondvloer is middels lasertechnieken, de stadsplattegrond afgebeeld. De vide in de eerste verdiepingsvloer biedt een prachtig zicht hierop.

In de raadszaal demonstreert Sibyl Heijnen de werking van de door haar ontworpen en gemaakte grote raambekledingen. Deze "gordijnen" zijn vervaardigt van technische textiel van het bedrijf Koninklijke Ten Cate uit Almelo en roepen vanuit alle hoeken van de raadzaal ander beelden op.

Met een (verlate) nieuwjaarsborrel wordt deze boeiende excursie afgesloten.