Het is druk op 29 november in de publiekshal van het nieuwe Almelose stadhuis. In samenwerking met de gemeente Almelo, ontwikkelaar Urban Interest en woningbouwvereniging Beter Wonen organiseert het Architectuurcentrum Twente een stadsgesprek, annex planpresentatie inzake de vernieuwing van de Almelose binnenstad, en meer in het bijzonder inzake de nieuwe havenkom en de inrichting van het aansluitende plein, inzake de herontwikkeling van het Havenblok (voormalige Albert Heijnpand) en de nieuwbouw van de appartementen, commerciële ruimten en parkeeraccomodatie aan het plein. Maar liefst zo'n 175 bezoekers, waaronder diverse gemeenteraadsleden, geven blijk van hun belangstelling.

Raadsnestor Gijs Stork (fractievoorzitter LAS, Lokaal Almelo Samen) heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft aan verheugd te zijn met de grote opkomst. De raadsleden stellen er prijs op om te vernemen wat de inwoners van de stad vinden van de plannen. De raad wil graag de meningen peilen. Door de inbreng van de burgers kan de stad alleen maar mooier worden.

Voordat de ontwerpers aan bod komen geeft Stork het woord aan de recent benoemde wethouder Christien van Wijk die o.a. de binnenstad in haar portefeuille heeft. Mevrouw Van Wijk refereert aan het eerste stadsgesprek dat begin 2016 is gehouden. Er zijn toen een aantal eisen/wensen aan de ontwerpers meegegeven die hopelijk vandaag in de presentaties zijn terug te vinden. Bij het inrichten van het plein is gevraagd om ruimte voor de diverse functionaliteiten, zoals horeca en dagmarkt, het parkeren/stallen van de fietsen was een item, en er is om een "chillplek" voor de jeugd gevraagd. Maar vooral: geef het water de ruimte met een nieuwe havenkom. Grijp de kansen die een nieuw waterfront bieden.

De presentaties/discussies door/met de respectievelijke ontwerpers vinden op drie plekken in deelsessies in het stadhuis plaats. De bezoekers worden in drie groepen opgedeeld en de groepen zullen achtereenvolgens alle drie presentaties bezoeken. Aan het eind van de avond is er een plenaire afsluiting en is er voor iedereen een drankje.

De presentaties:

- Wanda Roskam, stedenbouwkundige bij de gemeente Almelo, presenteert de plannen inzake de inrichting van het nieuwe plein en de het nieuwe havenkom. De lang gekoesterde wens om het water de binnenstad in te brengen wordt met deze plannen gerealiseerd.

- Tymon Ros, architect/directeur van Buro van der Goes, architectuur en stedenbouw uit Hilversum presenteert de plannen rondom de aanpassingen van de Kloosterhofflat en de aansluitende nieuwbouw van appartementen met commerciële ruimten op de begane grond aan het nieuwe Plein. De in het plan geïntegreerde parkeerlaag op de 2e verdieping sluit aan op de parkeerlaag op het dak van het Havenblok.

- Erik Workel van IAA Architecten uit Enschede licht zijn plannen voor herinrichting en hergebruik van het Havenblok, het pand waar voorheen Albert Heijn gevestigd was, toe. Met name de gevel langs de (nieuwe) waterkant belooft een eye-catcher te worden!

Tijdens de plenaire afsluiting werd nog intensief nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.