Marina Eenschoten, landschapsontwerpster en stedenbouwkundige bij de gemeente Enschede, heet 30 bezoekers welkom die gehoor gegeven hebben aan de uitnodiging van het Architectuurcentrum Twente om gezamenlijk een wandeling door de binnenstad van Enschede te maken.

We verzamelen om 15.00 uur in de hal van het NS-Station Enschede CS.

Marina stelt voor om de wandeling te maken alsof we onbekend zijn in de stad en alsof we, komende vanaf het station, willen winkelen op het H.J. van Heekplein. (met o.a. Primark, binnenkort Hudson Bay, de Media Markt , de dagmarkt en veel meer winkels).

Tijdens de wandeling geeft Marina aan wat naar haar mening de "doorstroom" straten en de "verblijfsgebieden" zijn, en hoe die zich tot elkaar verhouden. Tevens wijst ze op de aanwezige goede en slechte architectonische objecten.

Duidelijk wordt dat het autobeleid aanscherping behoeft. Er rijden/staan nog te veel auto's in de (autoluwe) binnenstad. Vaak behoren deze auto's bij de in de binnenstad gevestigde winkeliers (die toch een eigen belang hebben en beter zouden moeten weten).

Minstens zo storend: overal rondslingerende en wild geparkeerde fietsen.

Met uitzondering van de horeca op de Oude Markt kan het ook geen kwaad om het terrassen- en uitstallingenbeleid tegen het licht te houden.

Belangrijkste aandachtspunten zijn echter:

-de inrichting van het Stationsplein (langs de randen nauwelijks ruimte voor voetgangers, op het grote middenplein bepalen rondsuizende skaters de sfeer en de pleininrichting en ontbreekt het zeer aan een duidelijk en smaakmakend herkenningspunt)

-de bewegwijzering. Iemand die alleen de schaarse bewegwijzering volgt verdwaalt en komt niet langs de aantrekkelijke punten van de binnenstad.

Uitleg van bezienswaardige objecten ontbreekt veelal.

Marina geeft aan dat de gemeente druk doende is om de gesignaleerde tekortkomingen aan te pakken. Met het gezelschap lopen een paar UT-studenten mee, die een opdracht tot verbetering van het Stationsplein en de bewegwijzering in de binnenstad uitwerken.

Alle reden om t.z.t. de wandeling nogmaals uit te voeren om de resultaten te aanschouwen.