Skip to content

Oosting magazine

Het Architectuurcentrum Twente geeft ieder jaar een thematisch magazine uit met een hoog journalistiek, opiniërend en prikkelend niveau. Hiermee wordt een fysieke en blijvende presentatie van het ACT als aanjager van het debat over onze leefomgeving opgebouwd. Elke publicatie is opgezet rond een actueel onderwerp dat door de programmaraad wordt gekozen en in samenwerking met een professionele redactie wordt uitgewerkt.

Doelgroep

Oosting Magazine is een publieksmagazine, goed leesbaar voor iedereen. Het magazine maakt grote en complexe onderwerpen toegankelijk en belicht deze ontwerpen kritisch vanuit verschillende standpunten.

Oosting Magazine is een must-read voor iedereen die geïnteresseerd is in de ruimtelijke ontwikkeling van Oost Nederland.

Bestel en steun

Het is nog mogelijk om beide edities van Oosting Magazine te bestellen! De kosten bedragen 15 euro per nummer, inclusief verzendkosten.

Stuur hiervoor een mail naar info@architectuurcentrumtwente.nl . Vermeld uw naam en adres en wij zorgen er voor dat het nummer aan u verzonden wordt.

Oosting-Magazine-cover-2

Oosting Magazine nummer 2

Oktober 2019, 72 pagina’s, 22×21 cm

Hoe beleven wij de omgeving waarin we ons dagelijks bewegen? De stad en het land en alles wat ertussen ligt? Wat is ons oog welgevallig en wat niet? Wie bepaalt hoe dat alles eruitziet, en bevalt het ons ook? Daarover gaat Oosting Magazine. Een opiniërend blad met veel aandacht voor architectuur, stedenbouw en kunst.

Thema groenwassen

‘Greenwashing’ is het verschijnsel dat bedrijven, instellingen en overheden hun beleid zo aanpassen dat milieueisen en ecologische uitgangspunten zo prominent in beeld worden gebracht en uitgevoerd dat subsidiekansen en imago aanzienlijk verbeteren. Onparlementair geformuleerd: is het echt groen of is het groen doen voor de poen? In deze tweede aflevering van Oosting Magazine komt deze vraag aan de orde, bezien vanuit diverse invalshoeken. Er zijn verrassende burgerinitiatieven, bestuurlijke dilemma’s, groene architectuur, groene beleidsplannen voor het buitengebied. De moraal: ‘echt groen’ en ‘groen doen voor de poen’ hoeven elkaar helemaal niet in de weg te zitten. Veel verrassende ideeën…

IN DIT NUMMER

Milieuactiviste Karin Vaneker werkt al drie jaar gedreven aan een project waarbij van koffieresidu een bodembemester wordt gemaakt. Het blijkt niet eenvoudig om een dergelijk burgerinitiatief uit te bouwen tot structureel gemeentelijk beleid.

Met landschapsarchitect en ervenconsulent Anneke Coops gaan we op stap om voorbeelden van vergroening in het Twentse buitengebied te bekijken.

Voormalig gedeputeerde Dick Buursink belicht in zijn opiniestuk kritisch de wijze waarop bestuurders afwegingen maken. Te vaak laten zij hun oren hangen naar lieden die al te makkelijk economische argumenten als prioriteit één inbrengen. Bovendien zorgen juridische argumenten er nogal eens voor dat noodzakelijke milieumaatregelen niet genomen kunnen worden.

In het artikel Van gevelgroen tot verticaal bos komt duurzaamheid in de architectuur aan de orde, met name in de stad. Van een groene woonwijk in Rijswijk tot het beroemde Bosco Verticale van de architect Stefano Boeri. Hoe pak je zoiets aan in Nederland?

Architect Erik Workel bespreekt ook het werk van Boeri. Hij bespiegelt in een interview over de vraag in hoeverre duurzaamheid een primair doel geweest is of kan worden in de architectuur. ‘Monumenten bouwen is duurzaam,’ stelt Workel.

Een hoofdartikel is gewijd aan het Duitse stadje Saerbeck. Op het terrein van een voormalig munitiedepot wordt uit wind, zon en biomassa stroom opgewekt voor de huishoudens. In 2030 hoopt Saerbeck, wat de energievoorziening betreft, volledig duurzaam en autonoom te zijn. Er komen jaarlijks 50.000 bezoekers kijken hoe de Saerbeckers het aanpakken.

EN VERDER …

Een column van Han Pape over molens in Kinderdijk, windmolens en stedenbouwers ‘die zich van de zalm het neusje wanen’.
Schrijver Atte Jongstra over de geschiedenis van de ecologie.
Arnoud Odding, directeur van het Rijksmuseum Twenthe over een pronkstuk uit zijn collectie.
Columniste Thierry Abels over haar verwoede pogingen om ook een ‘groenerik’ te worden.

Oosting Magazine nummer 1

Juni 2018, 88 pagina’s, 22×21 cm

Hoe beleven wij de omgeving waarin we ons dagelijks bewegen? De stad en het land en alles wat ertussen ligt? Wat is ons oog welgevallig en wat niet? Wie bepaalt hoe dat alles eruitziet, en bevalt het ons ook? Daarover gaat Oosting Magazine. Een opiniërend blad met veel aandacht voor architectuur, stedenbouw en kunst.

Thema Randland

Het thema van de eerste editie, randland, is ontleend aan een betoog van architect Rem Koolhaas. Hij veronderstelde dat Brexit en Trump onmogelijk zouden zijn geweest zonder de historische controverse tussen stad en land. En, suggereerde dat er revolutie broeit onder mensen in het randland, de tegenhanger van de randstad. Mindfood voor filosofen, architecten, stedenbouwkundigen, schrijvers en beeldend kunstenaars. Oosting Magazine verzamelde in 84 pagina’s evenveel medestanders als tegenstanders van Koolhaas’ stelling.

IN DIT NUMMER

Denker des Vaderlands René ten Bos percipieert het verschil tussen stad en land vanuit wisselende invalshoeken en laat zien dat het verschil minder groot is dan velen ons doen geloven.

Reportage over de Spaceframes van architecten Jan Benthem en Mels Crouwel die al ruim 35 jaar enkele grensovergangen op snelwegen tussen Nederland en Duitsland en Nederland en België markeren.

Nederland is een lege stad, een weerspiegeling van een gesprek tussen twee deskundigen op het gebied van de fysieke leefomgeving: Symone de Bruin en Daan Zandbelt.

Doet de landbouw afbreuk aan de landschappelijke kwaliteit? Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Berno Strootman wil een nieuwe deal tussen boer en maatschappij.

EN VERDER …
Schrijver Atte Jongstra over waar de grens dan is tussen randstad en randland.
Museumdirecteur van De Fundatie Ralph Keuning over ‘kunst op het randje’.
Schrijver van het zeer korte verhaal A.L. Snijders en zoon over wonen in de stad en op het land.
Jongeren die het randland en zijn mogelijkheden opzoeken
Het nieuwe Twentse volkslied van Jan Cremer.
Columnist Herman Sandman ‘Tussen de wildemannen’.
Weggeefwinkels: op de rand van de economie.
Randland in beeldtaal door jonge fotograaf Ruben van der Sleen.
Zes essays over de landschapsmetropool.