Skip to content

Architectuurcentrum Twente

Het Architectuurcentrum Twente zet ruimtelijke kwaliteit op de agenda! Doet dat via lezingen, prijsvragen, excursies en publicaties en wordt gesteund door deelnemers.

► Vraagt aandacht voor alle onderwerpen die van invloed zijn op ruimtelijke kwaliteit
► Legt ingewikkelde zaken op een toegankelijke manier uit
► Doet dat via lezingen, prijsvragen, excursies en publicaties
► Is er voor bestuurders, bedrijfsleven, studenten, architecten en verder voor iedereen met interesse voor de eigen leefomgeving
► Doet dit onafhankelijk, zonder eigenbelang of winstoogmerk
► Kan haar werk doen dankzij de steun van deelnemers en fondsen

ARCHITECTUURCENTRUM TWENTE: ZET RUIMTELIJKE KWALITEIT OP DE AGENDA!

Activiteiten

Het Architectuurcentrum Twente richt zich op een brede groep geïnteresseerden in Twente en Oost-Nederland:

  • Besluitvormers in politiek (gemeente en provincie) en hun beïnvloeders
  • Bedrijfsleven (mn werkzaam in de openbare ruimte, adviserend, uitvoerend)
  • Studenten, docenten en hun onderwijsinstellingen (hbo, wo)
  • Architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijk ontwerpers
  • Iedereen met enige interesse in zijn leefomgeving

Het Architectuurcentrum Twente organiseert periodieke evenementen in de vorm van een symposium, lezing, workshop, excursie, tentoonstelling of combinatie hiervan. Dit met als doel geïnteresseerden te prikkelen, inspireren en omgevingskwaliteit te bevorderen.

Bestuur

Hans van den Dobbelsteen, LKSVDD [secretaris en penningmeester]
Ruud van der Koelen, Van der Jeugd [voorzitter]

Programmaraad

Hans van den Dobbelsteen [LKSVDD]
Paul van der Jeugd [Van der Jeugd]
Lidy Roemaat [LRGO]
Hein Jan Geerding [BAUING]
Anneke Coops [Oversticht]
Ruud van der Koelen [Van der Jeugd]
Tom Brughuis [Gemeente Enschede]
Peter Timmerman [UT]

Deelnemers Architectuurcentrum Twente

4D Architecten Enter B.V.
Architecten Plus
Archivolt Architectuur Studio
BCT architecten, ingenieurs en adviseurs B.V.
Beltman Architecten
Building Design Architectuur B.V.

IAA architecten
LKSVDD architecten
MAS architectuur
Studio.NL
VAB Architecten & Adviseurs
Van der Jeugd architecten
Velthuis architecten

De makers van OM

HOOFDREDACTIE EN EINDREDACTIE
Paul Abels [AfdH Uitgevers] – Eindredactie / tekst

REDACTIELEDEN
Anneke Coops, Paul van der Jeugd, Hein Jan Geerdink, Ruud van der koelen, Peter Timmerman, Lidy Roemaat, Erik Workel.

VORMGEVING
Lidy Roemaat [LRGO] – Art direction/grafisch ontwerp
Mmv Jasmijn de Boer 

WEBDESIGN
Eric van der Wal [Station Noord] – Webdesign & Bouw

UITGAVE
Oosting Magazine is een uitgave van het Architectuurcentrum Twente. Dit is vanaf 2018 het medium om op een moderne en laagdrempelige manier aandacht te vragen voor onze leefomgeving, architectuur, stedenbouw en kunst bij een zo breed mogelijk publiek.

Oosting Magazine verschijnt één keer per jaar. Elke editie wordt begeleid door het Oosting Symposium. Het thema van het magazine is ook het thema van het symposium. 

Alle voorgaande projecten en activiteiten van het Architectuurcentrum Twente vindt u in ons digitale archief op architectuurcentrumtwente.nl.