ACT Portretten!

De Corona-crisis treft ons allen. Ook het Architectuurcentrum Twente kan u helaas niet de activiteiten bieden die we graag zouden willen. Naast de online activiteiten die wel doorgang kunnen vinden, grijpen we nieuwe mogelijkheden aan om het gesprek over ruimtelijke kwaliteit niet stil te laten vallen. Daarom introduceren we op onze website een nieuw onderdeel:  ACT Portretten!

De komende maanden plaatsen we regelmatig een portret van personen die werkzaam zijn in het ruimtelijk domein of daar veel voeling mee hebben. Aan de hand van zes terugkerende vragen vertellen zij over hun relatie tot het landschap, een gebouw of de gebouwde omgeving in Twente en geven ze aan hoe zij de toekomstige opgaven voor Twente zien.

De portretten geven een blik op hun belevingswereld, inspiraties en dromen over een toekomstbestendig Twente. Hopelijk kunnen we over deze onderwerpen weer snel met u van gedachten wisselen op fysieke activiteiten.

20200701 boom in binnenstad

Catalpa op de hoek van de Haverstraatpassage en de Stadsgravenstraat te Enschede

20200511 het belang van bomen

Bomengroep in de Wesselerbrink te Enschede

Portret Anneke Coops

Zes vragen over het landschap voor Anneke Coops, landschapsarchitect en ervenconsulent bij Het Oversticht en lid programmaraad Architectuurcentrum Twente

1- Wat is jouw favoriete Twentse landschap?

In Twente kan ik erg genieten van de glooiende open es in de winter, bijvoorbeeld die bij Vasse of bij Delden. Of anders wel van de brede donkere lanen in het Haagse bos of het weidse uitzicht bij de koepel vanaf de Tankenberg. Plekken waar je ver weg kunt kijken maar ook niet alles kunt overzien. Wat is er achter die glooiing en na die bocht aan het eind? Een van de mooiste ontworpen plekken in Twente is voor mij de Umfassungsweg op Twickel, door landschapsarchitect Petzold aangelegd rond 1890 en in 2009 gerestaureerd door landschapsarchitect Michael van Gessel. Vol verrassingen en verschillende sferen.

2- Wat trekt jou zo aan in deze landschappen?

Heel vaak is dat de combinatie van uitzicht en geborgenheid. De verrassing. Ik wil niet alles in een keer kunnen overzien. Maar daar wil ik wel heen, omdat mijn nieuwsgierigheid is gewekt. Tegelijkertijd hou ik ook van helderheid. In een ontworpen landschap spreekt mij de klaarheid meer aan dan het troebele. De duidelijke lijn. Met alweer de verrassing! In een stad of in een gebouw werkt dat net zo voor mij. De rechte straat wordt interessant als er een klein bochtje in zit. Het heldere gebouw krijgt karakter door een speels aangebracht element wat je niet op het eerste gezicht had gezien.

3- Wanneer is je passie voor ruimtelijke vormgeving begonnen?

Als kind ging ik met mijn ouders wandelen en leerde ik veel over vogels, planten en over het landschap waarin ze voorkwamen. Ook hield ik heel erg van tekenen. De keuze voor de studie landschapsarchitectuur was eigenlijk heel logisch. Ik kon mijn belangstelling voor ‘groen’ combineren met mijn creatieve drang. Tijdens de studie ontstond pas het besef wat ruimtelijke vormgeving betekent!

4- Wat is de mooiste uitspraak die je ooit over architectuur/stedenbouw hoorde?

Wat ik altijd heb onthouden sinds mijn studietijd en waarvan ik nog steeds vind dat het zo waar is, is een uitspraak van Jane Jacobs. De essentie is: steden hebben bomen nodig. En zet liever een grote boom op een plein dan een stel kleine boompjes. Die boom geeft schaduw, verkoeling, geborgenheid en heeft karakter. Ik zie al jaren een tendens in steden (en dorpen) om kleinere en smalle bomen in straten te planten. Jammer! Wat mij betreft krijgen de straten en pleinen hun verblijfsfunctie terug en wordt de auto (nog meer) teruggedrongen. Ruimte voor mensen!

5- Wie is je favoriete landschapsarchitect?

Ik heb hem hiervoor ook al genoemd: Michael van Gessel was voor mij een voorbeeld in mijn studietijd en ik zie hem nog steeds als een van de beste landschapsarchitecten van Nederland. Ik heb veel geleerd van zijn manier van kijken, analyseren en vormgeven. Met zijn renovatie van het verwaarloosde Park Groeneveld in Baarn liet hij al zien hoe je een heldere nieuwe laag in een landschap of een park kunt aanbrengen met veel respect voor het oorspronkelijke ontwerp.

6- Wat zijn in jouw optiek de grootste ruimtelijke uitdagingen waar Twente zich voor geplaatst ziet?

Er zijn heel veel uitdagingen de komende jaren, en absoluut niet alleen in Twente! Ons staan nog meer crisissen te wachten met grote ruimtelijke gevolgen. De aarde wordt al decennia uitgeput door de mensen en daar gaan we de komende jaren steeds meer last van krijgen. Ik verwacht dat de verandering van ons klimaat ons voor hele grote uitdagingen stelt. De druk op de ruimte neemt toe. Tegelijkertijd neemt maatschappelijk draagvlak voor noodzakelijke grote ingrepen af – om in onze steeds grotere energiebehoefte te kunnen blijven voorzien, om de veengebieden te behouden, om een andere landbouw te bedrijven. Dat heeft volgens mij in ieder geval twee oorzaken: de noodzaak van die ingrepen wordt niet goed of in de verkeerde volgorde uitgelegd en mensen vinden het in het algemeen erg moeilijk om verder vooruit te kijken dan hun eigen levensduur en abstracter te denken dan hun eigen leefwereld. We moeten toekomstscenario’s blijven verbeelden en toelichten!